Yükleniyor...

 

BlogDanışmanlıkRehberlikAnlayarak Hızlı Okuma | ozeldersbudur.com

Hızlı Okuma Nedir?

Hızlı okuma metinlerin belirli süre içinde anlayarak okunması demektir. Hızlı okuma literatürde “speed reading” olarak geçer. Hızlı okuma yapmak demek metinleri hızlıca okumak değildir. Metinleri hem hızlı okumak hem de anlamak demektir. Buna “anlayarak hızlı okuma” denir. Eğer okuduklarınızı anlamadıysanız hızlı okumuş sayılmazsınız.

Hızlı okuma çalışmaları 1950’li yıllarda başlamıştır. Bu konuda Evelyn Wood ilk çalışmaları ve teknikleri geliştirdiğinde insanlara hızlı okuma teknikleri çok tuhaf gelmişti ancak işe yarıyordu.

Görme keskinliği, tecrübe, analiz ve hızlı okuma teknikleri sayesinde okuma hızı 10 kata kadar çıkarılabiliyordu. Burada kilit nokta görme keskinliğidir. Çünkü amaç kelimeleri hatta cümleleri daha hızlı ve keskin görebilmektir.

Hızlı okumak geliştirilebilir bir yetenektir. Çoğu insan belli bir standartta okuma yapabilir ancak çok kitap okuyanlar ya da doğuştan yetenekli olanlar daha hızlı okuyabilirler. Fakat gerçek olan şudur ki eğitimle, çok zeki ya da yetenekli insanlardan çok daha hızlı okuyabilirsiniz. Çünkü hızlı okuma, eğitim ile kazanılabilen bir yetenektir.

Ülkemizde okuma hızı ortalaması dakikada 160 ila 220 kelime arası olarak değişmektedir.

Hızlı Okumanın Amacı ve Faydaları

Dünya hızla gelişirken artık her şey daha hızlı tüketilir hale geldi. Gündem, haberler, bilgilere yetişmek çok zorlaştı. Hayat akıp giderken ona uzaktan bakmak yerine onu ellerimizin arasına alabilir. Ona ayak uydurabiliriz. Bunun için de hızlı okumak şarttır. Çünkü hızlı okumak zamandan tasarruf ettirir. Daha hızlı öğrenirsiniz. Kendinizi daha iyi ve daha hızlı geliştirirsiniz. Süreçler akıp giderken siz arasında kaybolmazsınız.

Hızlı okumak öğrenme hızınızı artırır, motivasyonunuzu güçlendirir, başarılarınızın sürekliliğini sağlar. Hafızanızı geliştirir.

Hızlı Okuma Testi

Hızlı okuma testinde okuyucuya bir metin verilir. Bu metin ne çok kısa ne çok uzun olmalıdır. Çünkü kelimenin yetersiz olması testin güvenilirliğini düşürebilir.

Metin okunmaya başladığında süre tutulur. Ve okuyucunun okuduğu kelime sayısı hesaplanır. Ardından okuyucuya sorulardan oluşan test yapılır bu test okuduğunu anlama testidir. Bu testte kişi sorulan doğru- yanlış sorularına cevap verir.

Okuduğunu anlama testi sadece doğru cevap şeklinde değil açık uçlu ya da çoktan seçmeli olarak da yapılabilir.

Hızlı okuma testi sonucunda elimizde iki veri oluşur. Birincisi dakikada okunan kelime sayısı ikincisi okuduğunu anlama testinde verilen doğru cevaplar işte bu iki testin ortalaması sizin hızlı okuma testinden aldığınız puandır.

Hızlı Okuma Testi Formülü

Okuma Hızının hesaplanmasında şu formül kullanılır.

Diyelim ki 1 sayfalık 1 metin okundu metinde 500 kelime var bu 500 kelime 2 dakikada okundu, bu durumda;

Okuma hızı=okunan kelime sayısı/süre(dakika cinsinden) yani

OH= 500/2= 250 bu örneğimizde okuyucu dakikada 250 kelime okumaktadır.

Şimdi test sonuçlarının değerlendirmesini yapalım.

Hızlı Okuma Testi Ölçütü

  • Dakikada 80 ila 160 kelime= Oldukça yavaş okuyucu
  • Dakikada 160 ila 220 kelime= Türkiye Ortalaması
  • Dakikada 220 ila 320 kelime= Türkiye ortalamasının üstü ancak batı ülkelerinde bu rakam ortalama olarak kabul edilir.
  • Dakikada 320 ila 500 kelime= okuma hızı normalin üstünde demektir. Konsantrasyon artmaya başlamıştır. Bu noktadaki bireyler metne konsantre olmayı başarıyorlar.
  • Dakikada 500 ila 800 kelime= Bu rakam tüm dünyanın ortalama hızının üzerindedir.
  • Konsantre olmuş bir okuyucunun rakamlarıdır. Muhtemelen, hızlı okuma kursu almıştır. Eğer kurs almadan bu rakamı yakaladıysanız anlama oranınız %60’ın üzerinde ise oldukça yeteneklisiniz ya da kendinizi geliştirmişsiniz demektir.
  • Dakikada 800 ila 1300 kelime= Üst düzey okuma hızıdır. 1300 kelimeden fazlası teorikte imkânsızdır. Ancak test teknikleri sayesinde bu rakamı üstüne çıkmak mümkündür. Yine de bu rakamın üstü çok çok nadir görülür. Gelişmiş kurslar vasıtası ile bu rakam üzerine çok zor da olsa çıkılabilir.

 

Hızlı Okuma Metinleri sayesinde okuma hızınızı ölçebilirsiniz. Bu metinlerin çok soyut olmamasına özen göstermelisiniz. İyi bir test ölçülebilir olmalıdır. Bu yüzden hızlı okuma testleri için hazırlanmış özel hızlı okuma metinleri kullanılmalıdır

 

Sizde sınavlara hazırlık için veya günlük hayatta kullanım için Anlayarak Hızlı Okuma kursu alabilirsiniz..