Yükleniyor...

 

AnasayfaKategoriKoçluk

Mesleklerimiz, görevlerimiz, içinde bulunduğumuz veya ulaşmak istediğimiz kariyer hedefimiz bizim için bir yaşam tarzı oluşturmaktadır. Tercihlerimize, beğenilerimize, ilgi alanlarımıza, becerilerimize uygun bir alanda çalışıyorsak kendimizi mutlu ve başarılı hissederiz. Tatmin olmuş, performansı yüksek, başarılı bir iş hayatı; ne istediğimiz, neye sahip olmamız gerektiği ve nereden başlamamız gerektiğine vereceğimiz cevaplarda gizlidir. Kariyer Koçluğu; kişilerin iş yaşamında hedeflerine ulaşabilmelerine yönelik yapılan, yol haritası, eylem planı ve gerçekleşebilir hedefler oluşturmalarına yönelik profesyonel destek sağlayan hizmettir. Koçluk esnasında; Kişilik Envanteri, Kişisel SWOT Analizi, Meslek Seçimi, Performans Değerlendirme gibi çalışmalar yapılır.

Kariyer koçluğu hizmeti alan bireyler;
•Tutkularını, ne istediklerini fark ederler,
•Bazen aslında ne kadar da doğru yolda olduklarını görürler,
• Hedef koyar ve bunlara ulaşmakta ki cesaretlerini keşfederler
•Kendi potansiyellerinin farkına varırlar,
•Hayatlarına dışarıdan bakabilir, değişimin içlerinde yarattığı ateşi alevlendirirler
•Yaşamlarına mesleki anlamda yön verirken odak noktalarına kendi beklentilerini ve kendilerini mutlu kılacak unsurları almanın önemini ve anlamını fark ederler… Kendimizi yakından tanıdığımızda, güçlü ve zayıf yönlerimizi fark ettiğimizde, seçimlerimizi netleştirmemiz ve hedeflediğimiz yere varmamız hiçte zor değildir. Bunu yapabilmek için ise, hiçbir zaman geç değildir. Önemli olan güçlü bir istek ve harekete geçme arzusudur.

https://ozeldersbudur.com/wp-content/uploads/2020/11/odb-kocluk-1280x640.jpg

Öğretmenler İçin Koçluk Becerileri Programımız, Uluslararası Koçluk Federasyonu‘ndan (ICF) 16 saat CCE olarak  onaylanmış bir program.Öğrenme ve yaşam becerileri geliştirmede yeni bir yaklaşım olan koçluk, kısa sürede sonuçlara ulaşması nedeniyle gençleri hayata hazırlayan öğretmenlerin öğrenme yolundaki yeni tercihi.

Öğretmenler İçin Koçluk Becerileri, eğitiminde öğrencilerin başarısını desteklemek için mesleki yaşamlarında koçluk becerilerini kullanmak isteyen öğretmenlerin deneyimsel öğrenme yoluyla yeterliliği ve güvenini artırmayı hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda okul ve sınıf öğrencinin gelişimini destekleyen öğretmen ve öğrenci arasında kurulan güç birliğinden oluşan bir öğrenme ortamı olarak tanımlanıyor. Programı  tamamlayan katılımcılar,  Uluslararası  Koçluk   Federasyonu  (ICF) onaylı  16 saat CCE  Öğretmenler İçin Koçluk Becerileri  sertifikasını  almaya hak  kazanıyor.